ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) และมะคังแดง (Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.) ในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อ

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) และมะคังแดง (Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.) ในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) และมะคังแดง (Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.) ในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:25:46

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:25:46