ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ Flavonoid-3’-hydroxylase (F3’H) จากดอกกล้วยไม้ สกุลแอสโคเซนดา (Ascocenda sp.).

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ Flavonoid-3’-hydroxylase (F3’H) จากดอกกล้วยไม้ สกุลแอสโคเซนดา (Ascocenda sp.).
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ Flavonoid-3’-hydroxylase (F3’H) จากดอกกล้วยไม้ สกุลแอสโคเซนดา (Ascocenda sp.).
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:44:02

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:44:02