ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การชักนำให้เกิดตายอดของมะลิ (Jasminum spp.)ในสภาพปลอดเชื้อ

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 14:47:05

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-03-08 17:05:59