ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

อิทธิพลที่มีผลต่อการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านแสนสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2550 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : อิทธิพลที่มีผลต่อการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านแสนสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Study of concept in the design of textiles'patterns, Case study : Baansansook, Kantarawichai, Mahasarakham
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปาริชาติ ศรีสนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2550 มหาสารคาม : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2556-02-27 14:30:30

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:42:05