ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยเทคนิค การจับการเคลื่อนไหว

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยเทคนิค การจับการเคลื่อนไหว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยเทคนิค การจับการเคลื่อนไหว
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปาริชาติ ศรีสนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-06 13:51:43

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:41:20