ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Cellulose-precursor synthesis of nanocrystalline Co 0.5Cu 0.5Fe 2O 4 spinel ferrites

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 17:52:56