ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ระบบสุขภาพชุมชนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ระบบสุขภาพชุมชนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ระบบสุขภาพชุมชนตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-09-26 16:33:58

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-10-10 23:11:32