ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การขยายพันธุ์บอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็น โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การขยายพันธุ์บอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็น โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Micropropagation of Caladium bicolor Vent., Kalanchoe blossfeldiana Poellnitz. and Kakanchoe pinnata Pers.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

KEYWORD

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-12-06 14:18:26

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-11-21 13:27:52