ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Nanoencapsulation of Centella asiatica bioactive extract

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2556-12-08 13:41:45

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 09:11:09