ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาการวิบัติโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นอาคารสาธารณะ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการวิบัติโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นอาคารสาธารณะ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การศึกษาการวิบัติโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นอาคารสาธารณะ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย เจนศักดิ์ คชนิล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2554 NECRTD-1 The 1th national conference on engineering research for Thailand development 1 เมย.54

TAG

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, อาคารสาธารณะ

KEYWORD

สร้างโดย : รัชนี เพ็ชร์ช้าง 2557-02-05 11:36:22

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:56:22