ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผ่าน kinect ด้วยการประมวลผลภาพ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

TAG

kinect, openNI, การประมวลภาพ

KEYWORD

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-09-26 12:50:30

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:20:21