ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้เอนไซม์ในการสกัดและทำบริสุทธิ์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ Cupriavidus necator

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :1970 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-20 14:38:30

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 07:07:48