ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สมบัติของถ่านจากเปลืองหมาก

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-21 13:15:03

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 17:31:32