ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาฮูปแต้มอีสานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเรขาศิลป์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2551 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2551 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-28 23:30:38

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 08:29:16