ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Screening of 50 microbial strains for production of ethanol and (R)-phenylacetylcarbinol

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
www.researchgate.nethttp://https://goo.gl/XT8...

TAG

(R)-phenylacetylcarbinol, ethanol, microbes, pyruvate decarboxylase, screening

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:05

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 10:46:48