ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Improvement of cellulase-free xylanase production by Streptomyces sp. Ab106 with optimized stirred type fermenter and repeated fed-batch cultivation using agricultural waste

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Improvement of cellulase-free xylanase production by Streptomyces sp. Ab106 with optimized stirred type fermenter and repeated fed-batch cultivation using agricultural waste
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Improvement of cellulase-free xylanase production by Streptomyces sp. Ab106 with optimized stirred type fermenter and repeated fed-batch cultivation using agricultural waste
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

Ab106, agricultural waste, cellulase-free xylanases, Streptomyces sp.

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:52:05