ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Production of a cellulase-free xylanase from agricultural waste materials by a thermotolerant Streptomyces sp

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2544 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

agricultural waste materials, cellulase-free xylanase, Streptomyces sp, Thermotolerant

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:58:38