ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

กลูโคส, ความบริสุทธิ์สูง

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:09:38