ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาสารป้องกันการหืนจากพืชสมุนไพรบนที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2546 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก

TAG

การผลิต, กุนเชียง, พืชสมุนไพร, สารสกัดจากพืช

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-10-26 04:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 12:49:11