ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการวิจัยเพื่อหารูปแบบในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีมียในระดับชุมชน (ภาษาอังกฤษ)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2542 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : มาลิดา พรพัฒน์กุล

TAG

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -