ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. วิรัช ทวีปรีดา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พรทิพย์ ศรีแดง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : worawut Viriyayuttakankul 2560-01-06 11:20:27

แก้ไขล่าสุดโดย : -