ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเคลื่อนไหวและการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสในลำไส้เล็กของหนูที่ได้รับการป้อนสารสกัดขิงหรือสารสำคัญ (6-gingerol)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเคลื่อนไหวและการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสในลำไส้เล็กของหนูที่ได้รับการป้อนสารสกัดขิงหรือสารสำคัญ (6-gingerol)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Small intestinal motility and glucose absorption in rat fed with ginger extract or 6-gingerol
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายวิภาคศาสตร์

TAG

KEYWORD

ดูทั้งหมด

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-02-06 09:23:35

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-02-06 09:23:35