ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มแก่โดยกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลควบคู่กับการหมัก

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ทุนวิจัยภายในหน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มแก่โดยกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลควบคู่กับการหมัก
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The ethanol extraction from the palm trunk by the sugar digestion process coupled with fermentation
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-03-06 11:15:39

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 20:28:22