ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มแก่โดยกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลควบคู่กับการหมัก

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ทุนวิจัยภายในหน่วยงาน
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-03-06 11:15:39

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 20:28:22