ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โรคไขสันหลังเสื่อมในสุนัขพันธุ์เวลช์ คอร์กี้

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 04:08:33

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 04:08:33