ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเปรียบเทียบคามชื่นชอบแบบให้ค่าน้ำหนักและความชื่นชอบแบบจัดอันดับของรูปด้านหน้าอาคารบริเวณประตูท่าแพ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเปรียบเทียบคามชื่นชอบแบบให้ค่าน้ำหนักและความชื่นชอบแบบจัดอันดับของรูปด้านหน้าอาคารบริเวณประตูท่าแพ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเปรียบเทียบคามชื่นชอบแบบให้ค่าน้ำหนักและความชื่นชอบแบบจัดอันดับของรูปด้านหน้าอาคารบริเวณประตูท่าแพ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 10:16:27

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:04:38