ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การจำแนกแบคทีเรียชอบร้อนสายพันธุ์ PSU-2 และสายพันธุ์อื่นๆ ที่แยกภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตไบโอไฮเทน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การจำแนกแบคทีเรียชอบร้อนสายพันธุ์ PSU-2 และสายพันธุ์อื่นๆ ที่แยกภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตไบโอไฮเทน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Identification of preferred strains of PSU-2 and other strains. Separated under a research program for publishing and patented biotech manufacturing processes.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

ดาวน์โหลดการอ้างอิง หุ้น ขอข้อความเต็ม การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศแบบไร้อากาศระหว่างน้ำเสียปลาซาร์ดีนกระป๋องและของเสียกลีเซอรอลสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ: ผลของกระบวนการปฏิบัติที่แตกต่างกันการผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและทะลายปาล์มเปล่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ชีวภาพและการกำจัดซัลเฟตจากน้ำยางแผ่นรมควันเพื่อเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกรองชีวภาพสำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มการผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8411 ชีวมวลที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-11 10:25:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-11 10:25:32