ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ออกาโนเจลจากเบตาไซดคลเดกซ์ทรินเพื่อการนำส่งยา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:โครงการวิจัย NRU
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2560-08-19 23:38:29

แก้ไขล่าสุดโดย : อมิตา สายวารี 2560-08-19 23:38:29