ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

คุณลักษณะทางเคมีกายภาพของโซลิดดิสเพอร์ชันของยาผสม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ภายใน -เงินรายได้มหาวิทยาลัย
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ระบบสืบค้นโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

solid dispersion, PVP, polyvinylpyrrolidone, Physicochemical properties

KEYWORD

สร้างโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2560-09-03 15:46:54

แก้ไขล่าสุดโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2560-09-03 15:46:54