ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตสารผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์จากชานอ้อยเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมน้ำตาล

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตสารผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์จากชานอ้อยเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การผลิตสารผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์จากชานอ้อยเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:34:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -