ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:34:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -