ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effect of extraction solvent on yield and antioxidant activities of Northern freshwater algae extracts (Cladophora glomerata) and theirs application in fish oil fortified salad dressing.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effect of extraction solvent on yield and antioxidant activities of Northern freshwater algae extracts (Cladophora glomerata) and theirs application in fish oil fortified salad dressing.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of extraction solvent on yield and antioxidant activities of Northern freshwater algae extracts (Cladophora glomerata) and theirs application in fish oil fortified salad dressing.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุธาสินี ญาณภักดี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 11:31:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -