ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับหัวโขนและหุ่นเชิดของ บริษัทตำหนักโขน จำกัด เพื่อการส่งออก.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับหัวโขนและหุ่นเชิดของ บริษัทตำหนักโขน จำกัด เพื่อการส่งออก.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับหัวโขนและหุ่นเชิดของ บริษัทตำหนักโขน จำกัด เพื่อการส่งออก.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ. สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 11:31:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -