ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาแผ่นไม้ยางพาราทนแรงกระแทกจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมยางธรรมชาติ

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาแผ่นไม้ยางพาราทนแรงกระแทกจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมยางธรรมชาติ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาแผ่นไม้ยางพาราทนแรงกระแทกจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมยางธรรมชาติ
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ. สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 11:31:33

แก้ไขล่าสุดโดย : -