ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-03-21 02:41:59

แก้ไขล่าสุดโดย : -