ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

เครื่องกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วยการควบคุมความยาวคลื่นแสงจากหลอดไฟ LED กรณีศึกษาผักนางแลว

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : เครื่องกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วยการควบคุมความยาวคลื่นแสงจากหลอดไฟ LED กรณีศึกษาผักนางแลว
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Plant growth stimulator by controlling wavelength of light from LED light.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาย วีระพล คงนุ่น
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2561-07-12 04:59:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -