ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายสีย้อมโดยการใช้อนุภาคทองนาโนเติมในไทเทเนียม ไดออกไซต์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2561-07-12 04:59:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -