ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

บนข้อคาดเดาเกี่ยวกับตัวกำหนดของมาร์คัสและเดอโอลิไวรา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้ ม.นเรศวร
  • ชื่อผลงานวิจัย : บนข้อคาดเดาเกี่ยวกับตัวกำหนดของมาร์คัสและเดอโอลิไวรา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : On the Marcus-de Oliveira determinantal conjecture
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กิจติ รอดเทศ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-08 10:19:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -