ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาและอธิบายลักษณะของเอทโธโซมใช้สำหรับนำส่งสารที่ช่วยให้ผิวขาว

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

คณะเภสัชศาสตร์

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-09-27 19:46:45

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2563-05-18 15:14:05