ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตกรดซักซินิกและกรดแลกติกเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตกรดซักซินิกและกรดแลกติกเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การผลิตกรดซักซินิกและกรดแลกติกเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

กรดซักซินิก, กรดแลกติก, พลาสติกชีวภาพ, วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 01:18:04

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 13:22:52