ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพจากพลาสติกชีวภาพผสมยางพารา

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพจากพลาสติกชีวภาพผสมยางพารา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพจากพลาสติกชีวภาพผสมยางพารา
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

พลาสติกชีวภาพ, พื้นรองเท้า, ยางพารา, สุขภาพ

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 01:18:04

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 13:23:42