ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

ด้านการเกษตร, ศูนย์ความเป็นเลิศ

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 01:18:04

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 13:25:13