ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มกึ่งสำเร็จรูป.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

การพัฒนาผลิตภัณฑ์, กึ่งสำเร็จรูป, น้ำพริกหนุ่ม, อาหาร, อาหารเหนือ

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 10:52:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 11:07:26