ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2539 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

การผลิต, ผลไม้, พลับกึ่งแห้ง, สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 10:52:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 11:12:43