ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมสตรอเบอรี่.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2550 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมสตรอเบอรี่.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมสตรอเบอรี่.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

การยอมรับ, การรับรู้, ผู้บริโภค, แยมสตรอเบอรี่

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 10:52:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 11:15:25