ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การยกระดับน้ำพริกหนุ่มให้ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การยกระดับน้ำพริกหนุ่มให้ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การยกระดับน้ำพริกหนุ่มให้ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

น้ำพริกหนุ่ม, ปลอดภัย

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 12:31:21

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 12:48:05