ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาเครื่องดื่มสตรอเบอรี่เข้มข้นเสริมสารสกัดจากลำไย

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาเครื่องดื่มสตรอเบอรี่เข้มข้นเสริมสารสกัดจากลำไย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาเครื่องดื่มสตรอเบอรี่เข้มข้นเสริมสารสกัดจากลำไย
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

เครื่องดื่มสตรอเบอรี่, สารสกัดจากลำไย

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 12:31:22

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 13:04:31