ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้เทคโนโลยีออสโมติกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่สูตรลดน้ำตาลที่ไม่เจือสีและไม่แต่งกลิ่นรสแยมสตรอเบอรี่ไส้ผลไม้จากสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่ทอปปิ้งและการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้เทคโนโลยีออสโมติกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่สูตรลดน้ำตาลที่ไม่เจือสีและไม่แต่งกลิ่นรสแยมสตรอเบอรี่ไส้ผลไม้จากสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่ทอปปิ้งและการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การใช้เทคโนโลยีออสโมติกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่สูตรลดน้ำตาลที่ไม่เจือสีและไม่แต่งกลิ่นรสแยมสตรอเบอรี่ไส้ผลไม้จากสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่ทอปปิ้งและการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

เทคโนโลยีออสโมติก, พัฒนาผลิตภัณฑ์, ลดน้ำตาล, สตรอเบอรี่

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 12:31:22

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 13:12:44