ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 พร้อมบริโภคบรรจุซองรีทอร์ทเพาซ์ในเชิงพาณิชย์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2547 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 พร้อมบริโภคบรรจุซองรีทอร์ทเพาซ์ในเชิงพาณิชย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 พร้อมบริโภคบรรจุซองรีทอร์ทเพาซ์ในเชิงพาณิชย์
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

ข้าวขาวดอกมะลิ 105, บรรจุซองรีทอร์ทเพาซ์

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 12:31:23

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 13:25:48