ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การบำบัดแก็สเบนซีนโดยใช้ไม้ประดับและวัสดุดูดซับจากพืช

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ว.1)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
ชื่อนักวิจัยร่วม : ประไพ ธุรกิจ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-01-23 18:26:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-29 12:16:19