ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Benzene Adsorption by Plant Leaf Materials: Effect of Quantity and Composition of Wax

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2556 Water Air Soil Pollution (2013) 224: 1736.
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-02-24 11:47:50

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-20 11:48:57